Thi công công trình xây dựng là gì?

Thi công công trình xây dựng

Căn cứ vào điều 3 luật xây dựng năm 2014, thi công công trình xây dựng là hoạt động bao gồm việc xây dựng và lắp đặt những thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, tu bổ, phục hồi, bảo hành, bảo trì, phá dỡ công trình xây dựng. Với những khách hàng không biết khái niệm về thi công công trình xây dựng là gì? Thì trên đây chúng tôi đã chia sẻ khái niệm chi tiết nhất và chính xác nhất. 

Điều kiện để kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình

Để kinh doanh dịch vụ thi công công trình xây dựng chủ đầu tư, nhà thầu cần đáp ứng những điều kiện về khả năng thi công công trình xây dựng. Hay còn được hiểu là đủ năng lực thi công công trình tương ứng với loại và cấp công trình xây dựng. Cụ thể như:

Đối với công trình hạng 1

Để kinh doanh dịch vụ thi công công trình cần đáp ứng điều kiện

- Cá nhân phụ trách thi công công trình lĩnh vực chuyên môn cần có trình độ đại học hoặc Cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận. Thời gian công tác ít nhất cần là 3 năm đối với trình độ đại học và 5 năm đối với trình độ cao đẳng. 

- Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trình phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng của công trường phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được đảm nhận. Bên cạnh đó chỉ được đảm nhận chức vị chỉ huy trưởng đối với những công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, hoặc cùng loại công trình đã thi công tại công trường. 

- Công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực. Thực hiện những công việc có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp. 

-  Có khả năng huy động số lượng máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu thi công của công trình. 

- Là người đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình chính liên quan đến nội dung trong chứng chỉ từ cấp 1 trở lên. 

Đối với công trình hạng II

Mỗi loại công trình sẽ có tiêu chuẩn riêng

- Cá nhân phụ trách thi công công trình cần có trình độ đại học hoặc Cao đẳng nghề phù hợp với công việc được đảm nhận. Thời gian công tác ít nhất là 1 năm đối với trình độ đại học và 3 năm đối với trình độ cao đẳng nghề. 

- Cá nhân đảm nhận chức vị chỉ huy trưởng công trình cần đủ điều kiện là chỉ huy đối với công trường từ hạng 2 trở lên. Bên cạnh đó chỉ được đảm nhận công trình từ cấp 2 trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. 

- Công nhân kỹ thuật thực hiện những công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ.

- Cá nhân cần có khả năng huy động số lượng máy móc thiết bị đáp ứng nhu cầu thi công của công trình xây dựng. 

- Cá nhân đạo trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình hạng 2 trở lên hoặc 2 công trình từ cấp 3 trở lên cùng loại. 

Đối với công trình hạng 3

- Cá nhân phụ trách thi công công trình hạng 3 cần có trình độ đại học hoặc Cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận. 

- Đối với cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng đối với công trường từ hạng 3 trở lên phù hợp với chuyên môn được đảm nhận. Đã được làm chỉ huy trưởng đối với những công trình cấp 3 cấp 4 cùng loại hoặc những công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng. 

- Cá nhân làm công nhân kỹ thuật phụ trách các công việc thi công cần có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng được đào tạo đúng chuyên môn nghiệp vụ. 

- Cá nhân cần có khả năng huy động số lượng máy móc cũng như thiết bị chủ yếu để đáp ứng yêu cầu cũng như tiến độ thi công công trình. 

Đáp ứng đầy đủ trang thiết bị thi công, đảm bảo sự  an toàn và chất lượng thi công

Người kinh doanh cần đáp ứng đầy đủ trang thiết bị

Một điều kiện nữa để kinh doanh dịch vụ thi công công trình chính là đáp ứng đầy đủ những trang thiết bị thi công để đảm bảo sự an toàn và chất lượng của thi công công trình. Điều này cũng được pháp luật quy định chính vì vậy mà người kinh doanh dịch vụ thi công công trình cần đáp ứng đầy đủ cũng như chú ý đến yếu tố này để không phải gặp những rủi ro. 

Bài viết trên đây Chúng tôi đã cung cấp thông tin về khái niệm thi công công trình xây dựng là gì cũng như điều kiện điện được kinh doanh dịch vụ thi công công trình. Hy vọng những thông tin này đã mang lại cho bạn những kiến thức bổ ích. 

(Nguồn: Daiwa Việt Nam)